Nõustamine

Kui soovid:

  • koostada lepingut või dokumenti, mis ei ole meie tüüplepingute loetelus
  • saata enda koostatud või partneri väljapakutud lepingut ülevaatamiseks
  • tellida lepingute auditit, st ettevõttes kasutatavate tüüplepingute ülevaatamist ja kaasajastamist
  • tellida õiguslikku analüüsi lepingulises vaidluses
  • koostada vastust riigiasutuste järelepärimistele

Saada oma küsimus kasutades paremal olevat vormi ja lisa juurde dokument.

Palju maksab?

Konsultatsiooni arvestuslik hind on 80 eurot tunnis. Kulutatud tööaega arvestame 10-minutilise täpsusega.

Millal vastame?

Lihtsamatele küsimustele vastame 1 tööpäeva jooksul, töömahukamate konsultatsioonide korral anname teada eeldatava vastamise aja ja hinna.

Konsulteeri juristiga