Muud dokumendid

 • Aktsiaseltsi põhikiri

  Aktsiaseltsi põhikirja näidis, mida saab kasutada aktsiaseltsi asutamisel kõigis enamlevinud tegevusvaldkondades.

  30.00 €

  Koosta leping
 • Garantiikiri

  Garantiikirja alusel annab isik (garantii andja) võlausaldajale garantii, et ta täidab võlausaldaja nõudel garantiist tuleneva kohustuse.

  20.00 €

  Koosta leping
 • Juhatuse otsus

  Juhatuse otsuse näidis, mida saab kasutada nii osaühingu, aktsiaseltsi kui ka muu juriidilise isiku (nt mittetulundusühing) juhatuse otsuse vormistamisel.

  30.00 €

  Koosta leping
 • Lepingu ülesütlemise avaldus

  Avalduse vorm, millega üks lepingu pool annab teisele poolele teada lepingu lõpetamisest.

  20.00 €

  Koosta leping
 • Nõukogu otsus

  Nõukogu otsuse näidis, mida saab kasutada nii osaühingu kui aktsiaseltsi nõukogu otsuse vormistamisel.

  30.00 €

  Koosta leping
 • Osanike otsus

  Teatud juhtudel võib osanike koosolekul vastuvõetud otsused vormistada protokolli asemel kirjaliku otsusega.

  30.00 €

  Koosta leping
 • Osaühingu põhikiri

  Osaühingu põhikirja näidis, mida saab kasutada osaühingu asutamisel kõigis enamlevinud tegevusvaldkondades.

  30.00 €

  Koosta leping
 • Tarbijamängu reeglid

  Dokument, milles kirjeldatakse korraldatava tarbijamängu reeglid.

  30.00 €

  Koosta leping
 • Volikiri

  Volikirjaga volitab üks isik teist isikut enda nimel midagi tegema, nt ennast esindama, tegema mingi teo vms.

  20.00 €

  Koosta leping
 • Üldkoosoleku protokoll ja osalejate nimekiri

  Üldkoosoleku protokolli näidis, mida saab kasutada nii osaühingu, aktsiaseltsi kui ka muu juriidilise isiku (nt mittetulunduühing) üldkoosoleku protokollimisel.

  30.00 €

  Koosta leping
 • Üleandmise-vastuvõtmise akt

  Akt, millega kinnitatakse mingi eseme või objekti üleandmist ühe isiku poolt teisele isikule.

  20.00 €

  Koosta leping