Muud lepingud

 • Isikuandmete töötlemise leping

  Isikuandmete töötlemise leping reguleerib isikuandmete vastutava- ja volitatud töötleja vahelisi suhteid isikuandmete edastamisel. Tavaliselt kaasneb isikuandmete töötlemise leping põhilepinguga, mis reguleerib poolte koostööd.

  60.00 €

  Koosta leping
 • Käendusleping

  Käenduslepinguga kohustub käendaja kolmanda isiku (põhivõlgnik) võlausaldaja ees vastutama põhivõlgniku kohustuse täitmise eest.

  45.00 €

  Koosta leping
 • Lepingu lõpetamise kokkulepe

  Kirjalikult vormistatud kokkulepe, millega lepingu pooled lõpetavad kokkulepitud kuupäevast lepingu kehtivuse.

  30.00 €

  Koosta leping
 • Lepingu täiendamise või pikendamise lisa

  Lepingupoolte vaheline kokkulepe lepingu muutmiseks või pikendamiseks.

  40.00 €

  Koosta leping
 • Lepingu üleandmise kokkulepe

  Kolmepoolne kokkulepe, millega üks lepingu pool annab oma lepingust tulenevad õigused ja kohustused teisele isikule üle ning teine lepingu pool annab selleks oma nõusoleku.

  40.00 €

  Koosta leping
 • Osanike või aktsionäride leping

  Osanike/aktsionäride vahel sõlmitava lepinguga määratakse kindlaks osanike/aktsionäride üldisemad õigused ja kohustused. Leping on eriti vajalik olukorras, kus äriühingu osad/aktsiad kuuluvad omanikele võrdsetes osades.

  80.00 €

  Koosta leping
 • Seltsinguleping

  Lepingu eesmärgiks on reguleerida isikute ühise tegutsemise aluseid ilma juriidilist isikut moodustamata.

  60.00 €

  Koosta leping
 • Võlgnevuse tasumise kokkulepe

  Võlausaldaja ja võlgniku vaheline kokkulepe, millega üldjuhul ajatatakse võlgnevuse tasumine, st võlgnikul võimaldatakse võlg tasuda osade kaupa.

  45.00 €

  Koosta leping