Lepingu sisu

Lepingu alusel loovutab loovutaja omandajale lepinguga kindlaks määratud nõude. Nõude loovutamisega astub nõude omandaja võlasuhtes nõude loovutaja asemele. Nõude üleminekuga lähevad omandajale üle nõudega seotud tagatised ja kõrvalkohustustest tulenevad õigused, mis ei ole lahutamatult seotud loovutaja isikuga ja on üleantavad. Omandaja ja loovutaja lepivad kokku nõude loovutamise hinna, mille omandaja loovutajale tasub.

Küsimustiku täitmine

Täida küsimustikus ära vähemalt kõik tärniga tähistatud väljad ja klikka ikoonil "Kinnita". Seejärel sisesta enda kontaktandmed, tutvu kasutustingimustega ning vali makseviis. Pärast tasumist (pangalingiga tasumisel klikka kindlasti "Tagasi kaupmehe juurde") või arve saatmiseks vajalike väljade sisestamist ja kinnitamist saadetakse täidetud küsimustik meie juristile.

Leping 1 tööpäevaga

Lepingu hinnaks on 45 eurot. Küsimustiku alusel koostab jurist lepingu ning edastab selle Word-formaadis Sinu poolt sisestatud e-posti aadressile. Saadame valmis lepingu reeglina 1 tööpäeva jooksul küsimustiku täitmisest ja meile saatmisest. Soovi korral saab lepingut hiljem veel täiendada või muuta.

Lepingu koostamine