Tööleping

  • Tööleping

    Tööleping reguleerib tööandja ja töötaja vahelisi töösuhteid, kus töötaja allub tööandja töökorralduse reeglitele. 

    45.00 €

    Koosta leping