Dokumendi sisu

Üldkoosoleku protokolli näidis, mida saab kasutada nii osaühingu, aktsiaseltsi kui ka muu juriidilise isiku (nt mittetulunduühing) üldkoosoleku protokollimisel. Üldkoosoleku protokoll on soovitatav vormistada juhul, kui osanikke või aktsionäre on üle ühe ja otsustatakse ühingu seisukohast tähtsaid küsimusi. Protokollis peab olema märgitud koosoleku aeg, koosolekul osalenud isikud ja vastuvõetud otsused. Kui ühingul on üks osanik või aktsionär või kui lisaks temale on omanikuks vaid ühing ise, võib otsuseid vastu võtta ka ilma üldkoosolekut kokku kutsumata. Sellisel juhul vormistatakse üldkoosoleku otsus. Sama põhimõtet kohaldatakse ka juhul, kui osanikke/aktsionäre/liikmeid on rohkem ning nad kõik otsusega nõustuvad ja selle allkirjastavad. Koosolekul koostatakse seal osalevate osanike/aktsionäride/liikmete nimekiri ja see lisatakse protokollile.

Küsimustiku täitmine

Täida küsimustikus ära vähemalt kõik tärniga tähistatud väljad ja klikka ikoonil "Kinnita". Seejärel sisesta enda kontaktandmed, tutvu kasutustingimustega ning vali makseviis. Pärast tasumist (pangalingiga tasumisel klikka kindlasti "Tagasi kaupmehe juurde") või arve saatmiseks vajalike väljade sisestamist ja kinnitamist saadetakse täidetud küsimustik meie juristile.

Dokument 1 tööpäevaga

Üldkoosoleku protokolli hinnaks on 30 eurot. Küsimustiku alusel koostab jurist protokolli ning edastab selle Word-formaadis Sinu poolt sisestatud e-posti aadressile. Saadame valmis protokolli reeglina 1 tööpäeva jooksul küsimustiku täitmisest ja meile saatmisest. Soovi korral saab protokolli hiljem veel täiendada või muuta.

Lepingu koostamine