Volikirja sisu

Volikirjaga volitab üks isik teist isikut enda nimel midagi tegema, nt ennast esindama, tegema mingi teo vms. Volikirjas on muuhulgas oluline märkida volituse kehtivusaeg ning kas volitus on antud edasivolitamise õigusega või -õiguseta. Kui seaduses on tehingu tegemiseks ette nähtud teatud vorm, mille järgimata jätmise korral on tehing tühine, peab tehingu tegemiseks antud volitus olema samas vormis. Esindatav võib volituse igal ajal tagasi võtta, isegi kui volitus on tähtajaline. Volituse tagasivõtmine toimub tahteavalduse tegemisega esindajale või kolmandale isikule, kellega tehingu tegemiseks oli volitus antud, või avalikkusele.

Küsimustiku täitmine

Täida küsimustikus ära vähemalt kõik tärniga tähistatud väljad ja klikka ikoonil "Kinnita". Seejärel sisesta enda kontaktandmed, tutvu kasutustingimustega ning vali makseviis. Pärast tasumist (pangalingiga tasumisel klikka kindlasti "Tagasi kaupmehe juurde") või arve saatmiseks vajalike väljade sisestamist ja kinnitamist saadetakse täidetud küsimustik meie juristile.

Dokument 1 tööpäevaga

Volikirja hinnaks on 20 eurot. Küsimustiku alusel koostab jurist volikirja ning edastab selle Word-formaadis Sinu poolt sisestatud e-posti aadressile. Saadame valmis volikirja reeglina 1 tööpäeva jooksul küsimustiku täitmisest ja meile saatmisest. Soovi korral saab volikirja teksti hiljem veel täiendada või muuta.

Lepingu koostamine