Hoiuleping

1. Vali välja leping

Vali välja leping või dokument

2. Sisesta andmed

Täida vajalikud väljad

3. Edasta leping ja maksa

Maksta saad nii arve-, kui pangalingiga

Lepingu sisu

Hoiulepinguga kohustub üks isik (hoidja) hoidma teise isiku (hoiuleandja) poolt temale üleantud asja ja hoidmise lõppemisel selle hoiuleandjale tagastama. Hoidjal on õigus saada hoidmise eest kokkulepitud tasu. Eeldatakse, et hoidja ei või asja kasutada ega anda kasutada ega hoiule kolmandale isikule. Hoiuleandja peab hoidjale hüvitama hoidmise tõttu tehtud kulud, mida hoidja asjaolude kohaselt võis pidada vajalikeks. Hoiuleantud asja tagastamisel peab hoidja üle andma ka asjast saadud kasu.

Küsimustiku täitmine

Täida küsimustikus ära vähemalt kõik tärniga tähistatud väljad ja klikka nupul “Kinnita ja telli”. Seejärel sisesta enda kontaktandmed, tutvu kasutustingimustega ning vali makseviis. Pärast tasumist (pangalingiga tasumisel klikka kindlasti “Tagasi kaupmehe juurde”) või arve saatmiseks vajalike väljade sisestamist ja kinnitamist saadetakse täidetud küsimustik meie juristile.

Leping 1 tööpäevaga

Lepingu hinnaks on 60 eurot. Küsimustiku alusel koostab jurist lepingu ning edastab selle Word-formaadis Sinu poolt sisestatud e-posti aadressile. Saadame valmis lepingu reeglina 1 tööpäeva jooksul küsimustiku täitmisest ja meile saatmisest. Soovi korral saab lepingut hiljem veel täiendada või muuta.

Hoidja nimi, registri-/ isikukood, aadress, lepingu allkirjastaja, kontaktisik, e-post ja telefon *
Hoiuleandja nimi, registri-/ isikukood, aadress, lepingu allkirjastaja, kontaktisik, e-post ja telefon *
Hoitava eseme kirjeldus *
Hoidmise eest makstav tasu ja maksmise tingimused *
Eseme hoidmise periood (kindel tähtaeg või tähtajatu) *
Lepingu sõlmitakse elektrooniliselt või paberkandjal *
Muud tingimused

Vajad erilahendust või konsultatsiooni?