Aktsiaseltsi põhikiri

1. Vali välja leping

Vali välja leping või dokument

2. Sisesta andmed

Täida vajalikud väljad

3. Edasta leping ja maksa

Maksta saad nii arve-, kui pangalingiga

Lepingu sisu

Aktsiaseltsi põhikirja näidis, mida saab kasutada aktsiaseltsi asutamisel kõigis enamlevinud tegevusvaldkondades. Näidispõhikirja järgi on aktsia vabalt võõrandatav. Aktsiate eest vôib tasuda rahalise või mitterahalise sissemaksega, aktsiaid võib pantida. Näidispõhikirja järgi on reservkapitali suuruseks 1/10 aktsiakapitali suurusest. Aktsiaseltsil on 1-5 juhatuse liiget, kes valitakse kolmeks aastaks. Igal juhatuse liikmel on õigus esindada aktsiaseltsi kõigis õigustoimingutes. Aktsiaseltsi nõukogus on kolm liiget, kes valitakse viieks aastaks.

Küsimustiku täitmine

Täida küsimustikus ära vähemalt kõik tärniga tähistatud väljad ja klikka nupul “Kinnita ja telli”. Seejärel sisesta enda kontaktandmed, tutvu kasutustingimustega ning vali makseviis. Pärast tasumist (pangalingiga tasumisel klikka kindlasti “Tagasi kaupmehe juurde”) või arve saatmiseks vajalike väljade sisestamist ja kinnitamist saadetakse täidetud küsimustik meie juristile.

Leping 1 tööpäevaga

Põhikirja hinnaks on 30 eurot. Küsimustiku alusel koostab jurist põhikirja ning edastab selle Word-formaadis Sinu poolt sisestatud e-posti aadressile. Saadame valmis põhikirja reeglina 1 tööpäeva jooksul küsimustiku täitmisest ja meile saatmisest. Soovi korral saab põhikirja hiljem veel täiendada või muuta.

Aktsiaseltsi nimi *
Aktsiaseltsi aadress *
Majandusaasta algus ja lõpp *
Aktsiate nimiväärtus *
Aktsiakapitali suurus (väljendatud kindla suurusena või miinimum- ja maksimumkapitalina) *
Muud tingimused

Vajad erilahendust või konsultatsiooni?