Õigusbüroost

Kes me oleme ja milliseid teenuseid osutame

OÜ Lepingupank on lepingute ja muude dokumentide koostamisele spetsialiseerunud õigusbüroo. Keskendume nende teenuste osutamisele, mida valdame hästi ja milles suudame pakkuda oma klientidele parimat kvaliteeti.

Meie lepingute koostamise keskkond võimaldab lihtsalt ja kiirelt tellida endale valmis leping. Kui kodulehel olevate tüüplepingute seast sobivat ei leia, koostame lepingu vastavalt kliendi soovidele. Lisaks vaatame üle, analüüsime ja vajadusel täiendame/muudame kliendi poolt saadetud lepinguid ja muid dokumente.

Lisaks lepingute koostamise teenusele anname õigusarvamusi ja hinnanguid õigusalastes vaidlusküsimustes. Aitame koostada vastuskirju ametiasutuste järelepärimistele ning kaebusi, pretensioone ja vaidlustusi juhul kui leiate, et Teie õigusi on rikutud.

Büroo asutajana on mul pikaajaline kogemus lepingute koostamisel. Alates õigusteaduskonna lõpetamisest olen töötanud juristina kindlustusseltsis, Eesti Kaubandus-Tööstuskojas ning viimased 9 aastat pangandussektoris. Selle aja jooksul olen koostanud sadu lepinguid ja nõustanud kümneid ettevõtteid.

Urmas Männa
OÜ Lepingupank juhataja

See on lihtne. Alusta siit…

või