Tasuta lepingud

Müügilepingu näidis

Lepingu alusel müüb müüja ostjale lepingus kirjeldatud kauba ja ostja tasub müüjale kokkulepitud hinna.

Üleandmise-vastuvõtmise akti näidis

Dokument, millega kinnitatakse mingi eseme või objekti üleandmist ühe isiku poolt teisele isikule.

See on lihtne. Alusta siit…

või