Garantiikiri

1. Vali välja leping

Vali välja leping või dokument

2. Sisesta andmed

Täida vajalikud väljad

3. Edasta leping ja maksa

Maksta saad nii arve-, kui pangalingiga

Lepingu sisu

Garantiikirja alusel annab isik (garantii andja) võlausaldajale garantii, et ta täidab võlausaldaja nõudel garantiist tuleneva kohustuse. Garantiikirjas on toodud kohustatud isiku (võlgnik) nimi, garantiisumma ning viide garantiikirja väljastamise aluseks olevale lepingule. Lisaks kirjeldatakse garantiikirjas täpsed garantii väljamaksmise alused ja tingimused. Seaduse järgi võlausaldaja nõustumust garantiiga eeldatakse.

Küsimustiku täitmine

Täida küsimustikus ära vähemalt kõik tärniga tähistatud väljad ja klikka nupul “Kinnita ja telli”. Seejärel sisesta enda kontaktandmed, tutvu kasutustingimustega ning vali makseviis. Pärast tasumist (pangalingiga tasumisel klikka kindlasti “Tagasi kaupmehe juurde”) või arve saatmiseks vajalike väljade sisestamist ja kinnitamist saadetakse täidetud küsimustik meie juristile.

Leping 1 tööpäevaga

Garantiikirja hinnaks on 20 eurot. Küsimustiku alusel koostab jurist dokumendi ning edastab selle Word-formaadis Sinu poolt sisestatud e-posti aadressile. Saadame valmis dokumendi reeglina 1 tööpäeva jooksul küsimustiku täitmisest ja meile saatmisest. Soovi korral saab dokumenti hiljem veel täiendada või muuta.

Garantii andja nimi, registri-/ isikukood, aadress, allkirjastaja, kontaktisik, e-post ja telefon *
Garantii saaja (võlausaldaja) nimi, registri-/ isikukood, aadress, e-post ja telefon *
Võlgniku nimi, registri-/ isikukood, aadress, e-post ja telefon
Lepingu andmed, mille täitmise tagamiseks garantiikiri antakse *
Garantiisumma suurus *
Garantiisumma väljamaksmise tingimused (mille alusel ja millal garantiisumma välja makstakse) *
Garantii kehtivuse tähtaeg *
Garantiikiri vormistatakse *
Muud tingimused

Vajad erilahendust või konsultatsiooni?