Hankeleping

1. Vali välja leping

Vali välja leping või dokument

2. Sisesta andmed

Täida vajalikud väljad

3. Edasta leping ja maksa

Maksta saad nii arve-, kui pangalingiga

Lepingu sisu

Lepingu alusel on täitja kohustatud hankima hankijale lepingus toodud esemed (kaubad, seadmed vms), hankija kohustub täitjale selle eest maksma. Poolte kokkuleppel peab täitja seadmed ka paigaldama. Täitja tagab, et esemetele kehtib kokkuleptud pikkusega garantii.

Küsimustiku täitmine

Täida küsimustikus ära vähemalt kõik tärniga tähistatud väljad ja klikka nupul “Kinnita ja telli”. Seejärel sisesta enda kontaktandmed, tutvu kasutustingimustega ning vali makseviis. Pärast tasumist (pangalingiga tasumisel klikka kindlasti “Tagasi kaupmehe juurde”) või arve saatmiseks vajalike väljade sisestamist ja kinnitamist saadetakse täidetud küsimustik meie juristile.

Leping 1 tööpäevaga

Lepingu hinnaks on 60 eurot. Küsimustiku alusel koostab jurist lepingu ning edastab selle Word-formaadis Sinu poolt sisestatud e-posti aadressile. Saadame valmis lepingu reeglina 1 tööpäeva jooksul küsimustiku täitmisest ja meile saatmisest. Soovi korral saab lepingut hiljem veel täiendada või muuta.

Tellija nimi, registri-/ isikukood, aadress, lepingu allkirjastaja, kontaktisik, e-post ja telefon *
Täitja nimi, registri-/ isikukood, aadress, lepingu allkirjastaja, kontaktisik, e-post ja telefon *
Seadmete kirjeldus, mida hangitakse *
Hangitavate seadmete hind *
Lepingu hind kokku ja maksmise tingimused *
Seadmete üleandmise aeg *
Täiendavad kohustused seoses hangitava seadmega (paigaldamine, hooldus jne) *
Seadmetele antava garantii pikkus *
Lepingu sõlmitakse elektrooniliselt või paberkandjal *
Muud tingimused

Vajad erilahendust või konsultatsiooni?