Kinkeleping

1. Vali välja leping

Vali välja leping või dokument

2. Sisesta andmed

Täida vajalikud väljad

3. Edasta leping ja maksa

Maksta saad nii arve-, kui pangalingiga

Lepingu sisu

Kinkelepinguga kohustub kinkija tasuta kingisaajale üle andma talle kuuluva eseme ja tegema võimalikuks omandi ülemineku kingisaajale. Kingi üleandmine on küll tasuta, kuid siiski peab kinkija kingisaajale üle andma täpselt lepingus kokkulepitud eseme. Kui üleantud asi ei vastanud lepingutingimustele, võib kingisaaja nõuda puudusega asja asemel lepingutingimustele vastava asja üleandmist, kui asja puudus oli kinkijale asja omandamise ajal teada või pidi teada olema.

Küsimustiku täitmine

Täida küsimustikus ära vähemalt kõik tärniga tähistatud väljad ja klikka nupul “Kinnita ja telli”. Seejärel sisesta enda kontaktandmed, tutvu kasutustingimustega ning vali makseviis. Pärast tasumist (pangalingiga tasumisel klikka kindlasti “Tagasi kaupmehe juurde”) või arve saatmiseks vajalike väljade sisestamist ja kinnitamist saadetakse täidetud küsimustik meie juristile.

Leping 1 tööpäevaga

Lepingu hinnaks on 60 eurot. Küsimustiku alusel koostab jurist lepingu ning edastab selle Word-formaadis Sinu poolt sisestatud e-posti aadressile. Saadame valmis lepingu reeglina 1 tööpäeva jooksul küsimustiku täitmisest ja meile saatmisest. Soovi korral saab lepingut hiljem veel täiendada või muuta.

Kinkija nimi, registri-/ isikukood, aadress, lepingu allkirjastaja, kontaktisik, e-post ja telefon *
Kingisaaja nimi, registri-/ isikukood, aadress, lepingu allkirjastaja, kontaktisik, e-post ja telefon *
Eseme kirjeldus, mida kingitakse *
Eseme üleandmise aeg ja koht *
Võimalikud kohustused, mida kingisaaja peab seoses kingiga kandma *
Lepingu sõlmitakse elektrooniliselt või paberkandjal *
Muud tingimused

Vajad erilahendust või konsultatsiooni?