Lepingu üleandmise kokkulepe

1. Vali välja leping

Vali välja leping või dokument

2. Sisesta andmed

Täida vajalikud väljad

3. Edasta leping ja maksa

Maksta saad nii arve-, kui pangalingiga

Lepingu sisu

Kolmepoolne kokkulepe, millega üks lepingu pool annab oma lepingust tulenevad õigused ja kohustused teisele isikule üle ning teine lepingu pool annab selleks oma nõusoleku. Kokkuleppes fikseeritakse lepingu andmed, mis üle antakse, lepingu ülemineku aeg ning kõik muud tingimused, mis lepingu üleminekuga seoses vajavad täpsustamist (nt mis ajani täidab vana lepingu pool mingeid lepingust tulenevaid kohustusi vms).

Küsimustiku täitmine

Täida küsimustikus ära vähemalt kõik tärniga tähistatud väljad ja klikka nupul “Kinnita ja telli”. Seejärel sisesta enda kontaktandmed, tutvu kasutustingimustega ning vali makseviis. Pärast tasumist (pangalingiga tasumisel klikka kindlasti “Tagasi kaupmehe juurde”) või arve saatmiseks vajalike väljade sisestamist ja kinnitamist saadetakse täidetud küsimustik meie juristile.

Leping 1 tööpäevaga

Kokkuleppe hinnaks on 40 eurot. Küsimustiku alusel koostab jurist kokkuleppe teksti ning edastab selle Word-formaadis Sinu poolt sisestatud e-posti aadressile. Saadame valmis kokkuleppe reeglina 1 tööpäeva jooksul küsimustiku täitmisest ja meile saatmisest. Soovi korral saab kokkulepet hiljem veel täiendada või muuta.

Isik (kes lepingu üle annab), registri-/ isikukood, aadress, lepingu allkirjastaja, kontaktisik, e-post ja telefon *
Teine lepingu pool, registri-/ isikukood, aadress, lepingu allkirjastaja, kontaktisik, e-post ja telefon *
Isik (kellele leping üle antakse), registri-/ isikukood, aadress, lepingu allkirjastaja, kontaktisik, e-post ja telefon *
Lepingu andmed, mida täiendatakse/muudetakse (sõlmimise kuupäev, pealkiri, sisu) *
Kokkuleppe sõlmimise ja jõustumise aeg *
Lepingu sõlmitakse elektrooniliselt või paberkandjal *
Muud tingimused

Vajad erilahendust või konsultatsiooni?