Litsentsileping

1. Vali välja leping

Vali välja leping või dokument

2. Sisesta andmed

Täida vajalikud väljad

3. Edasta leping ja maksa

Maksta saad nii arve-, kui pangalingiga

Lepingu sisu

Lepinguga annab litsentsiandja litsentsisaajale lihtlitsentsi intellektuaalse omandi (nt mingi tähis, kaubamärk) kasutamiseks lepingus sätestatud tingimusel. Lepinguga võib näiteks kokku leppida, et litsentsisaajal on õigus kasutada kaubamärki enda toodetud või turustatavate kaupade tähistamiseks.

Küsimustiku täitmine

Täida küsimustikus ära vähemalt kõik tärniga tähistatud väljad ja klikka nupul “Kinnita ja telli”. Seejärel sisesta enda kontaktandmed, tutvu kasutustingimustega ning vali makseviis. Pärast tasumist (pangalingiga tasumisel klikka kindlasti “Tagasi kaupmehe juurde”) või arve saatmiseks vajalike väljade sisestamist ja kinnitamist saadetakse täidetud küsimustik meie juristile.

Leping 1 tööpäevaga

Lepingu hinnaks on 60 eurot. Küsimustiku alusel koostab jurist lepingu ning edastab selle Word-formaadis Sinu poolt sisestatud e-posti aadressile. Saadame valmis lepingu reeglina 1 tööpäeva jooksul küsimustiku täitmisest ja meile saatmisest. Soovi korral saab lepingut hiljem veel täiendada või muuta.

Litsentsiandja nimi, registri-/ isikukood, aadress, lepingu allkirjastaja, kontaktisik, e-post ja telefon *
Litsentsisaaja nimi, registri-/ isikukood, aadress, lepingu allkirjastaja, kontaktisik, e-post ja telefon *
Tähise/märgi tunnused, mis lepingu alusel kasutada antakse *
Mis eesmärgil ja tingimustel tohib tähist/märki kasutada *
Kaubad, mida on õigus tähise/märgiga tähistada *
Litsentsitasu suurus, selle tasumise kord ja tähtaeg *
Lepingu kehtivusaeg (tähtaeg või tähtajatu *
Lepingu sõlmitakse elektrooniliselt või paberkandjal *
Muud tingimused

Vajad erilahendust või konsultatsiooni?