Osanike või aktsionäride leping

1. Vali välja leping

Vali välja leping või dokument

2. Sisesta andmed

Täida vajalikud väljad

3. Edasta leping ja maksa

Maksta saad nii arve-, kui pangalingiga

Lepingu sisu

Osanike/aktsionäride vahel sõlmitava lepinguga määratakse kindlaks osanike/aktsionäride üldisemad õigused ja kohustused. Leping on eriti vajalik olukorras, kus äriühingu osad/aktsiad kuuluvad omanikele võrdsetes osades. Lepingu eesmärgiks on eelkõige omanikevaheliste suhete reguleerimine ühingu igapäevasel juhtimisel aga ka näiteks õiguste ja kohustuste sätestamine oma osaluse võõrandamisel või juhatuse ja/või nõukogu moodustamisel.

Küsimustiku täitmine

Täida küsimustikus ära vähemalt kõik tärniga tähistatud väljad ja klikka nupul “Kinnita ja telli”. Seejärel sisesta enda kontaktandmed, tutvu kasutustingimustega ning vali makseviis. Pärast tasumist (pangalingiga tasumisel klikka kindlasti “Tagasi kaupmehe juurde”) või arve saatmiseks vajalike väljade sisestamist ja kinnitamist saadetakse täidetud küsimustik meie juristile.

Leping 1 tööpäevaga

Lepingu hinnaks on 80 eurot. Küsimustiku alusel koostab jurist lepingu ning edastab selle Word-formaadis Sinu poolt sisestatud e-posti aadressile. Saadame valmis lepingu reeglina 1 tööpäeva jooksul küsimustiku täitmisest ja meile saatmisest. Soovi korral saab lepingut hiljem veel täiendada või muuta.

Osanik/aktsionär 1 - nimi, registri-/ isikukood, aadress, e-post, telefon ja talle kuuluva osa suurus (%) *
Osanik/aktsionär 2 - nimi, registri-/ isikukood, aadress, e-post, telefon ja talle kuuluva osa suurus (%) *
Osanike/aktsionäride vastutusvaldkondade loetelu *
Osanike/aktsionäride õigused ja kohustused osa/aktsia võõrandamisel *
Muud osanike/aktsionäride õigused ja kohustused, mida tahetakse lepinguga reguleerida *
Lepingu sõlmitakse elektrooniliselt või paberkandjal *
Muud tingimused

Vajad erilahendust või konsultatsiooni?