Osaühingu põhikiri

1. Vali välja leping

Vali välja leping või dokument

2. Sisesta andmed

Täida vajalikud väljad

3. Edasta leping ja maksa

Maksta saad nii arve-, kui pangalingiga

Lepingu sisu

Osaühingu põhikirja näidis, mida saab kasutada osaühingu asutamisel kõigis enamlevinud tegevusvaldkondades. Näidispõhikirja järgi tekib osa võõrandamise korral kolmandatele isikutele teistel osanikel ostueesõigus, mida nad saavad kasutada ühe kuu jooksul alates võõrandamise lepingu esitamisest. Osanik võib võõrandada ka osa oma osast. Osade eest vôib tasuda rahalise või mitterahalise sissemaksega, osa võib pantida. Näidispõhikirja järgi on reservkapitali suuruseks 1/10 osakapitali suurusest. Osaühingul on 1-5 juhatuse liiget, kes valitakse kolmeks aastaks. Igal juhatuse liikmel on õigus esindada osaühingut kõigis õigustoimingutes.

Küsimustiku täitmine

Täida küsimustikus ära vähemalt kõik tärniga tähistatud väljad ja klikka nupul “Kinnita ja telli”. Seejärel sisesta enda kontaktandmed, tutvu kasutustingimustega ning vali makseviis. Pärast tasumist (pangalingiga tasumisel klikka kindlasti “Tagasi kaupmehe juurde”) või arve saatmiseks vajalike väljade sisestamist ja kinnitamist saadetakse täidetud küsimustik meie juristile.

Leping 1 tööpäevaga

Põhikirja hinnaks on 30 eurot. Küsimustiku alusel koostab jurist põhikirja ning edastab selle Word-formaadis Sinu poolt sisestatud e-posti aadressile. Saadame valmis põhikirja reeglina 1 tööpäeva jooksul küsimustiku täitmisest ja meile saatmisest. Soovi korral saab põhikirja hiljem veel täiendada või muuta.

Juriidilise isiku nimi *
Osanike nimekiri *
Otsuse vastuvõtmise ja jõustumise aeg *
Nimekiri koosolekul osalevatest osanikest *
Päevakorras olevad küsimused *
Vastuvõetud otsused *
Otsus vormistatakse *
Muud tingimused

Vajad erilahendust või konsultatsiooni?