Raamatupidamisteenuse osutamise leping

1. Vali välja leping

Vali välja leping või dokument

2. Sisesta andmed

Täida vajalikud väljad

3. Edasta leping ja maksa

Maksta saad nii arve-, kui pangalingiga

Lepingu sisu

Teenuse osutamise leping, millega reguleeritakse täpsemalt raamatupidamisteenuse osutamist. Raamatupidaja osutab tellijale raamatupidamisteenust lähtudes tellija poolt raamatupidajale esitatavast informatsioonist ja dokumentidest ning vastavuses seadusandlusega. Raamatupidaja kohustub teenuse osutamisel kasutama vastava kvalifikatsiooniga tööjõudu ning oma töövahendeid. Lepinguga lepitakse kokku mh teenuse täpne kirjeldus (sisendinfo esitamise tähtajad, milliseid aruandeid ja kellele peab raamatupidaja esitama), teenuse eest makstava tasu suurus ja muud olulised tingimused.

Küsimustiku täitmine

Täida küsimustikus ära vähemalt kõik tärniga tähistatud väljad ja klikka nupul “Kinnita ja telli”. Seejärel sisesta enda kontaktandmed, tutvu kasutustingimustega ning vali makseviis. Pärast tasumist (pangalingiga tasumisel klikka kindlasti “Tagasi kaupmehe juurde”) või arve saatmiseks vajalike väljade sisestamist ja kinnitamist saadetakse täidetud küsimustik meie juristile.

Leping 1 tööpäevaga

Lepingu hinnaks on 80 eurot. Küsimustiku alusel koostab jurist lepingu ning edastab selle Word-formaadis Sinu poolt sisestatud e-posti aadressile. Saadame valmis lepingu reeglina 1 tööpäeva jooksul küsimustiku täitmisest ja meile saatmisest. Soovi korral saab lepingut hiljem veel täiendada või muuta.

Tellija nimi, registri-/ isikukood, aadress, lepingu allkirjastaja, kontaktisik, e-post ja telefon *
Raamatupidaja nimi, registri-/ isikukood, aadress, lepingu allkirjastaja, kontaktisik, e-post ja telefon *
Tellitava teenuse kirjeldus *
Tellijalt raamatupidajale esitatava informatsiooni aeg (algandmete esitamine igakuiselt vms) *
Raamatupidaja poolt esitatavate dokumentide (aruanded jne) tähtajad *
Teenuse eest makstav tasu ja maksmise tingimused *
Lepingu kehtivusaeg (tähtaeg või tähtajatu) *
Lepingu sõlmitakse elektrooniliselt või paberkandjal *
Muud tingimused

Vajad erilahendust või konsultatsiooni?