Rendileping

1. Vali välja leping

Vali välja leping või dokument

2. Sisesta andmed

Täida vajalikud väljad

3. Edasta leping ja maksa

Maksta saad nii arve-, kui pangalingiga

Lepingu sisu

Rendilepinguga kohustub rendileandja andma rentnikule tasu eest kasutamiseks rendilepingu eseme ning võimaldama talle rendilepingu esemest korrapärase majandamise reeglite järgi saadava vilja. Rendileping erinebki üürilepingust peamiselt selle poolest, et rentnikul tekib õigus esemest saadavale kasule. Rendilepinguid kasutatakse peamiselt põllumajandusliku maa rentimisel. Rendileandjal on õigus kontrollida rendilepingu eseme majandamist ja selle korrashoiu tagamist.

Küsimustiku täitmine

Täida küsimustikus ära vähemalt kõik tärniga tähistatud väljad ja klikka nupul “Kinnita ja telli”. Seejärel sisesta enda kontaktandmed, tutvu kasutustingimustega ning vali makseviis. Pärast tasumist (pangalingiga tasumisel klikka kindlasti “Tagasi kaupmehe juurde”) või arve saatmiseks vajalike väljade sisestamist ja kinnitamist saadetakse täidetud küsimustik meie juristile.

Leping 1 tööpäevaga

Lepingu hinnaks on 60 eurot. Küsimustiku alusel koostab jurist lepingu ning edastab selle Word-formaadis Sinu poolt sisestatud e-posti aadressile. Saadame valmis lepingu reeglina 1 tööpäeva jooksul küsimustiku täitmisest ja meile saatmisest. Soovi korral saab lepingut hiljem veel täiendada või muuta.

Rendileandja nimi, registri-/ isikukood, aadress, lepingu allkirjastaja, kontaktisik, e-post ja telefon *
Rentniku nimi, registri-/ isikukood, aadress, lepingu allkirjastaja, kontaktisik, e-post ja telefon *
Renditava objekti täpne asukoht ja kirjeldus (suurus, kinnistusraamatu registriosa number, aadress) *
Rendipinna kasutusotstarve *
Rendi suurus ja tasumise kord *
Lepingu kehtivus (kehtivuse algus ja periood) *
Tähtajalise lepingu puhul korralise ülesütlemise võimalus (jah/ei)
Kõrvalkulude loetelu (maamaks, vesi, elekter, kanalisatsioon jne) ja kes nende eest tasub *
Lepingu sõlmitakse elektrooniliselt või paberkandjal *
Eesti- või inglise keeles *
Muud tingimused

Vajad erilahendust või konsultatsiooni?