Toetusleping

1. Vali välja leping

Vali välja leping või dokument

2. Sisesta andmed

Täida vajalikud väljad

3. Edasta leping ja maksa

Maksta saad nii arve-, kui pangalingiga

Lepingu sisu

Toetus- ehk sponsorlepingu alusel maksab toetaja (sponsor) toetuse saajale kokkulepitud rahasumma toetuse saaja poolt korraldatava ürituse või tegevuse toetamiseks. Toetus makstakse välja sihtotstarbeliselt kokkulepitud ürituse või tegevuse korraldamiseks. Peamine erinevus reklaamilepingust seisneb selles, et toetuslepingu alusel ei osteta reklaami, vaid üldjuhul saab toetaja õiguse olla nimetatud kui toetatava ürituse sponsor või toetaja.

Küsimustiku täitmine

Täida küsimustikus ära vähemalt kõik tärniga tähistatud väljad ja klikka nupul “Kinnita ja telli”. Seejärel sisesta enda kontaktandmed, tutvu kasutustingimustega ning vali makseviis. Pärast tasumist (pangalingiga tasumisel klikka kindlasti “Tagasi kaupmehe juurde”) või arve saatmiseks vajalike väljade sisestamist ja kinnitamist saadetakse täidetud küsimustik meie juristile.

Leping 1 tööpäevaga

Lepingu hinnaks on 60 eurot. Küsimustiku alusel koostab jurist lepingu ning edastab selle Word-formaadis Sinu poolt sisestatud e-posti aadressile. Saadame valmis lepingu reeglina 1 tööpäeva jooksul küsimustiku täitmisest ja meile saatmisest. Soovi korral saab lepingut hiljem veel täiendada või muuta.

Toetaja nimi, registri-/ isikukood, aadress, lepingu allkirjastaja, kontaktisik, e-post ja telefon *
Toetuse saaja nimi, registri-/ isikukood, aadress, lepingu allkirjastaja, kontaktisik, e-post ja telefon *
Toetatava ürituse/tegevuse nimi *
Toetuse summa *
Mis hüved toetaja toetuse eest saab (peasponsori nimetus vms) *
Toetuse väljamaksmise kord ja tingimused *
Lepingu kehtivusaeg (tähtaeg või tähtajatu) *
Lepingu sõlmitakse elektrooniliselt või paberkandjal *
Muud tingimused

Vajad erilahendust või konsultatsiooni?