Tööleping

1. Vali välja leping

Vali välja leping või dokument

2. Sisesta andmed

Täida vajalikud väljad

3. Edasta leping ja maksa

Maksta saad nii arve-, kui pangalingiga

Lepingu sisu

Tööleping reguleerib tööandja ja töötaja vahelisi töösuhteid, kus töötaja allub tööandja töökorralduse reeglitele. Lepinguga reguleeritakse töö- ja puhkeaja ning puhkuse pikkust, töötajale makstavat töötasu. Tüüplepingus on määratud töötaja katseaja pikkuseks 4 kuud, arvestuslikuks tööaja pikkuseks 8 tundi päevas ja 40 tundi nädalas ning põhipuhkuse kestuseks 28 päeva. Tööleping kehtib tähtajatult.

Küsimustiku täitmine

Täida küsimustikus ära vähemalt kõik tärniga tähistatud väljad ja klikka nupul “Kinnita ja telli”. Seejärel sisesta enda kontaktandmed, tutvu kasutustingimustega ning vali makseviis. Pärast tasumist (pangalingiga tasumisel klikka kindlasti “Tagasi kaupmehe juurde”) või arve saatmiseks vajalike väljade sisestamist ja kinnitamist saadetakse täidetud küsimustik meie juristile.

Leping 1 tööpäevaga

Lepingu hinnaks on 80 eurot. Küsimustiku alusel koostab jurist lepingu ning edastab selle Word-formaadis Sinu poolt sisestatud e-posti aadressile. Saadame valmis lepingu reeglina 1 tööpäeva jooksul küsimustiku täitmisest ja meile saatmisest. Soovi korral saab lepingut hiljem veel täiendada või muuta.

Tööandja nimi, registri-/ isikukood, aadress, lepingu allkirjastaja, kontaktisik, e-post ja telefon *
Töötaja nimi, isikukood, aadress, e-post ja telefon *
Töötaja ametikoha nimetus ja tööülesanded *
Tööleasumise koht ja aeg *
Töötajale makstava tasu suurus ja millest tasu koosneb (põhipalk/tulemustasu) *
Töötasu maksmise kuupäev *
Lepingu sõlmitakse elektrooniliselt või paberkandjal *
Muud tingimused

Vajad erilahendust või konsultatsiooni?