Muud lepingud

1. Vali välja leping

Vali välja leping või dokument

2. Sisesta andmed

Täida vajalikud väljad

3. Edasta leping ja maksa

Maksta saad nii arve-, kui pangalingiga

Isikuandmete töötlemise leping

Isikuandmete töötlemise leping reguleerib isikuandmete vastutava- ja volitatud töötleja vahelisi suhteid isikuandmete edastamisel. Tavaliselt kaasneb isikuandmete töötlemise leping põhilepinguga, mis reguleerib poolte koostööd.

Käendusleping

Käenduslepinguga kohustub käendaja kolmanda isiku (põhivõlgnik) võlausaldaja ees vastutama põhivõlgniku kohustuse täitmise eest.

Lepingu lõpetamise kokkulepe

Kirjalikult vormistatud kokkulepe, millega lepingu pooled lõpetavad kokkulepitud kuupäevast lepingu kehtivuse.

Lepingu täiendamise või pikendamise lisa

Lepingupoolte vaheline kokkulepe lepingu muutmiseks või pikendamiseks.

Lepingu üleandmise kokkulepe

Kolmepoolne kokkulepe, millega üks lepingu pool annab oma lepingust tulenevad õigused ja kohustused teisele isikule üle ning teine lepingu pool annab selleks oma nõusoleku.

Osanike või aktsionäride leping

Osanike/aktsionäride vahel sõlmitava lepinguga määratakse kindlaks osanike/aktsionäride üldisemad õigused ja kohustused. Leping on eriti vajalik olukorras, kus äriühingu osad/aktsiad kuuluvad omanikele võrdsetes osades.

Seltsinguleping

Lepingu eesmärgiks on reguleerida isikute ühise tegutsemise aluseid ilma juriidilist isikut moodustamata.

Võlgnevuse tasumise kokkulepe

Võlausaldaja ja võlgniku vaheline kokkulepe, millega üldjuhul ajatatakse võlgnevuse tasumine, st võlgnikul võimaldatakse võlg tasuda osade kaupa.

Vajad erilahendust või konsultatsiooni?