Kasutuslepingud

1. Vali välja leping

Vali välja leping või dokument

2. Sisesta andmed

Täida vajalikud väljad

3. Edasta leping ja maksa

Maksta saad nii arve-, kui pangalingiga

Asja tasuta kasutamise leping

Tasuta kasutamise lepinguga kohustub üks isik (kasutusse andja) andma teisele isikule (kasutaja) üle eseme tasuta kasutamiseks.

Eluruumi üürileping

Lepingu alusel annab üürileandja eluruumid kokkulepitud tasu eest üürniku kasutusse.

Kütusekaardi kasutamise leping

Leping, mis reguleerib tööandja ja töötaja vahelisi suhteid seoses tööandja kütusekaardi töötajale kasutada andmisega.

Laenuleping

Laenulepinguga kohustub laenuandja andma laenusaajale laenu (rahasumma või muu asendatava asja) ning laenusaaja kohustub selle lepingus toodud tähtpäevaks tagasi maksma või andma.

Litsentsileping

Lepinguga annab litsentsiandja litsentsisaajale õiguse tasu eest teostada intellektuaalsest varast tulenevaid õigusi kokkulepitud ulatuses ja kokkulepitud territooriumil.

Mobiiltelefoni kasutamise leping

Lepingu alusel võimaldab tööandja oma töötajal kasutada tööandja mobiiltelefoni ja telefonikaarti ning tasub töötaja poolt tehtud kõnede eest tööandja kehtestatud limiidi ulatuses

Rendileping

Rendilepinguga kohustub rendileandja andma rentnikule tasu eest kasutamiseks rendilepingu eseme ning võimaldama talle rendilepingu esemest korrapärase majandamise reeglite järgi saadava vilja.

Sõiduki rendileping

Lepinguga annab rendileandja sõiduki tasu eest rentniku kasutusse.

Tööandja sõiduki kasutamise leping

Leping, mille alusel annab tööandja endale kuuluva sõiduki töötaja kasutusse.

Äriruumide üürileping

Lepingu alusel annab üürileandja äriruumid kokkulepitud tasu eest üürniku kasutusse.

Vajad erilahendust või konsultatsiooni?