Muud dokumendid

1. Vali välja leping

Vali välja leping või dokument

2. Sisesta andmed

Täida vajalikud väljad

3. Edasta leping ja maksa

Maksta saad nii arve-, kui pangalingiga

Aktsiaseltsi põhikiri

Aktsiaseltsi põhikirja näidis, mida saab kasutada aktsiaseltsi asutamisel kõigis enamlevinud tegevusvaldkondades.

Garantiikiri

Garantiikirja alusel annab isik (garantii andja) võlausaldajale garantii, et ta täidab võlausaldaja nõudel garantiist tuleneva kohustuse.

Juhatuse otsus

Juhatuse otsuse näidis, mida saab kasutada nii osaühingu, aktsiaseltsi kui ka muu juriidilise isiku (nt mittetulundusühing) juhatuse otsuse vormistamisel.

Lepingu ülesütlemise avaldus

Avalduse vorm, millega üks lepingu pool annab teisele poolele teada lepingu lõpetamisest.

Nõukogu otsus

Nõukogu otsuse näidis, mida saab kasutada nii osaühingu kui aktsiaseltsi nõukogu otsuse vormistamisel.

Osanike otsus

Teatud juhtudel võib osanike koosolekul vastuvõetud otsused vormistada protokolli asemel kirjaliku otsusega.

Osaühingu põhikiri

Osaühingu põhikirja näidis, mida saab kasutada osaühingu asutamisel kõigis enamlevinud tegevusvaldkondades.

Tarbijamängu reeglid

Dokument, milles kirjeldatakse korraldatava tarbijamängu reeglid.

Volikiri

Volikirjaga volitab üks isik teist isikut enda nimel midagi tegema, nt ennast esindama, tegema mingi teo vms.

Üldkoosoleku protokoll ja osalejate nimekiri

Üldkoosoleku protokolli näidis, mida saab kasutada nii osaühingu, aktsiaseltsi kui ka muu juriidilise isiku (nt mittetulunduühing) üldkoosoleku protokollimisel.

Üleandmise-vastuvõtmise akt

Akt, millega kinnitatakse mingi eseme või objekti üleandmist ühe isiku poolt teisele isikule.

Vajad erilahendust või konsultatsiooni?